Ngày tháng nào là ngày Quốc phòng toàn dân?

Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập ngày 22/12/1944 và đây cũng trở thành Ngày Quốc phòng Toàn dân có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Ngày này có ý nghĩa trọng đại đối với dân tộc Việt Nam.

Lịch sử ngày Quốc phòng toàn dân

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập. Cũng từ đó, ngày 22/12 trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử trọng đại, là ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày Quốc phòng Toàn dân nơi hội tụ sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Tên gọi “Quân đội nhân dân” là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”.

Ngày 22/12/1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ Cao-Bắc-Lạng. Tên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự. Dưới lá cờ đỏ sao vàng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã long trọng đọc 10 lời tuyên thệ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Quân với dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau”.

ngay-quoc-phong-toan-dan
Ngày 22/12/1944 tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chính thức làm lễ thành lập

Xem thêm: Ngày ông công Công Táo về trời là ngày bao nhiêu năm 2023?

Ngày 15 tháng 4 năm 1945, tại rừng Thàn Mát, xã Định Biên, huyện Định Hóa (Thái Nguyên), đổi tên thành Giải phóng quân, lực lượng quân sự chính của Việt Minh để giành chính quyền năm 1945.

Ngày 22 tháng 5 năm 1946, theo Sắc lệnh 71/SL của Chủ tịch nước, Vệ quốc đoàn đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam, được đặt dưới sự chỉ huy tập trung thống nhất của Bộ Tổng tham mưu. Quân đội tổ chức biên chế thống nhất theo trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội…

Ngày Quốc phòng toàn dân là ngày nào?

Ngày 22-12-1944 được xác định là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức quân sự mới của dân tộc ta.

Nhận thức sâu sắc vai trò của quần chúng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 17/10/1989. Theo chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22/12 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là Ngày hội Quốc phòng Toàn dân.

ngay-quoc-phong-toan-dan (1)
Ngày 22/12 là Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Xem thêm: Tết không nên mặc màu gì?

Từ đó mỗi năm cứ đến ngày này thì toàn dân Việt Nam lại tiến hành các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội, để tuyên truyền truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Việc lấy ngày 22/12 hàng năm làm “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” thể hiện ý Đảng hòa quyện với lòng dân – chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, là quyết định đúng đắn, sáng tạo. Khẳng định được quan điểm toàn dân tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Quân đội nhân dân (QĐND) làm nòng cốt.

Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, khơi dậy niềm tự hào vẻ vang của dân tộc. Khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chỉ tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, là lực lượng tin cậy chiến đấu trung thành của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra Ngày hội Quốc phòng toàn dân cũng góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Facebook Comments Box
Rate this post