Nguồn gốc, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam

ngay-phap-luat-viet-nam

Ở nước ta, theo quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Ngày kỷ niệm Pháp luật Việt Nam được áp dụng từ năm 2013.

Trong đời sống xã hội hiện nay, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng như tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều biện pháp phù hợp.

Lý do ngày 09/11 là ngày Pháp luật Việt Nam

Từ năm 2013, ngày 9/11 được lấy là ngày Pháp luật Việt Nam. Tháng 6 năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Tại Điều 8 của Luật quy định: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức với nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức của người dân về việc tuân thủ, chấp hành pháp luật. Đồng thời tăng cường sự hiểu biết phapos luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế-xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

ngay-phap-luat-viet-nam (1)
Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xem thêm: Ngày ông công Công Táo về trời là ngày bao nhiêu năm 2023?

Hiện nay, trên thế giới có khoảng 40 quốc gia tổ chức “Ngày pháp luật” để kỷ niệm ngày ký, ngày ban hành Hiến pháp của nước mình. Mục đích ngày này tổ chức để tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật với cán bộ công nhân viên chức, nhân dân, doanh nhân.

Ý nghĩa ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa được ban hành. Hiến pháp năm 1946 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mở đầu con đường phát triển mới của lịch sử lập hiến của đất nước. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta có thêm 4 Hiến pháp (1959, 1980, 1992, 2013), thể hiện giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân. Theo mô hình tổ chức nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.

Ngày Pháp luật là để nhân dân thể hiện tinh thần tôn vinh các giá trị, quan trọng của Hiến pháp, pháp luật đối với cuộc sống và sự phát triển của quốc gia. Từ đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mọi người dân, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

Mọi tổ chức, cá nhân sẽ tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng để tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật.

ngay-phap-luat-viet-nam (2)
Ngày Pháp luật Việt Nam mang nhiều ý nghĩa quan trọng

Xem thêm: Ngày tháng nào là ngày Quốc phòng toàn dân?

Xây dựng được niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật. Ngày Pháp luật được tổ chức để đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật. Coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp. ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng yêu nước, bồi dưỡng ý thức và năng lực phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Đây là yếu tố tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương, phép nước.

Hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý thể hiện hàng ngày ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà nước, cá nhân và xã hội. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp đánh giá lại kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại trong công tác xây dựng pháp luật, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó là định hướng triển khai trong thời gian tới, tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác này.

Ngày Pháp luật còn có ý nghĩa giáo dục, xây dựng niềm tin, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật. Ngày Pháp luật Việt Nam cũng mang thông điệp gửi đến thế giới hình ảnh của Việt Nam đang đổi mới và xây dựng một đất nước thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức với các nội dung như tuyên truyền phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống nhân dân. Khẳng định vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội. Giáo dục cán bộ công chức, viên chức và người dân tôn trọng và chấp hành pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, các gương người tốt việc tốt trong thực hiện pháp luật.

Facebook Comments Box
Rate this post