Nguồn gốc và ý nghĩa ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng 8

Ngày Cách mạng Tháng 8 là ngày lễ quan trọng của cả nước, có thể nói đây là ngày tôn vinh, tưởng nhớ công lạo giải phóng và giữ nước của dân tộc ta. Cùng tìm hiểu về ngày kỷ niệm Cách mạng tháng 8 qua bài viết sau đây nhé.

Nguồn gốc cuộc Cách mạng Tháng 8

Cách mạng tháng 8 (19/8/1945) dùng để chỉ việc Việt Minh tiến hành khởi nghĩa buộc chính phủ Đế quốc Việt Nam do vua Bảo Đại phê chuẩn, được Nhật bảo hộ, bàn giao chính quyền trung ương và các địa phương cho lực lượng này trong tháng 8 năm 1945.

Việc chuyển giao quyền lực được chính phủ Đế quốc Việt Nam thực hiện cơ bản trong hoà bình, ít có đụng độ dù xảy ra tranh chấp với lực lượng Nhật, Hòa Hảo, Đại Việt,… ở một số địa phương.

Lực lượng quân đội Nhật tại Việt Nam không có phản ứng đáng kể trước những hoạt động của Việt Minh vì lúc này quân Nhật đã tuyên bố đầu hàng đồng minh và đang chờ quân đồng minh tới giải giáp, hơn nữa vua Bảo Đại và Thủ tướng Đế quốc Việt Nam đã từ chối lời đề nghị của Tư lệnh quân đội Nhật giúp chính phủ chống lại Việt Minh.

Ngay-ky-niem-cach-mang-thang-8-la-ngay-nao-
Ngày kỷ niệm cách mạng tháng 8 là ngày nào?

Xem thêm: Ngày Pháp luật Việt Nam là ngày nào?

Cũng trong thời điểm này các đảng phái Đại Việt, Việt Nam Quốc dân đảng… cũng có hành động tương tự buộc chính quyền Đế quốc Việt Nam tại một số ít địa phương trao quyền lực cho họ.

Trừ một số địa phương tỉnh lỵ Hải Ninh (nay thuộc Quảng Ninh), Hà Giang, Vĩnh Yên, Lào Cai, Lai Châu, nằm trong tay Việt Quốc, Việt Cách và quân Tưởng; còn lại chính quyền Việt Minh đã được thiết lập trên toàn bộ các tỉnh lỵ, muộn nhất là trước ngày 28/8: Đồng Nai Thượng, Hà Tiên.

Một số nơi có khó khăn hơn như Hà Giang, quân Tưởng bức rút quân Nhật (29/8), Cao Bằng (giành chính quyền 21/8 nhưng sau đó quân Tưởng tràn vào. Lạng Sơn đã giành chính quyền sau đó Tưởng tràn vào, tháng 10 mới thành lập chính quyền cách mạng).

Kết quả chính phủ cũ giải tán và sau đó đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ý nghĩa ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng 8

Ngay-02-9-1945-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-doc-ban-Tuyen-ngon-Doc-lap-tai-Quang-truong-Ba-Dinh-
Ngày 02/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình

Xem thêm: Ngày Quốc phòng toàn dân là ngày bao nhiêu?

Ngày 19/8 đánh dấu sự thành công của cuộc cách mạng Việt Nam, đưa đất nước thoát khỏi sự áp bức bóc lột gần 100 năm của thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến, thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đây còn là ngày tôn vinh sự hy sinh và cống hiến của lực lượng công an nhân dân luôn đóng vai trò nòng cốt trong các cuộc chiến. Họ vừa là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc vừa có nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Với mục đích gợi nhớ đến sự thành công của cuộc Cách mạng tháng 8 cùng sự hi sinh của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Ngày 19/8 được chọn là ngày kỷ niệm cách mạng tháng 8, mỗi người con Việt Nam đều đồng lòng hướng về lực lượng Công an Nhân dân và bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với các vị anh hùng đã nằm xuống để mang lại nền độc lập tự do đất nước.

Facebook Comments Box
Rate this post